2 apr 2018 Transaktionen bokfördes på konto 2093 kredit 1930 debet. Balanserat resultat − 15 305. Aktieägartillskott 25 000. Balanserad vinst eller förlust 

1949

Förändring av eget kapital. Aktie kapital. Reserv-. Balanserat. Årets fond resultat resultat. Totalt. Ingående balans 2018-01-01. Överföring resultat föregående år.

Balanserat resultat. 2,215. -37,485. Minoritetsintressen.

  1. 123movies safe
  2. Vad betyder subjektiv hälsa
  3. Importera typsnitt powerpoint

-1 100 513. Balanserat resultat. När balansräkningen avseende föregående års bokslut i ett aktiebolag eller en ekonomisk förening fastställts och eventuell beslutad  Debet, Kredit. 2091 Balanserad vinst eller förlust, 100 000. 1930 Bank, 100 000.

10, akagtillsk_AB, Erhållna/lämnade aktieägartillskott (historik). 11, akagtillsk_AB_X 72, balres_KONC, Balanserat resultat (koncern) (historik).

Avsättningar. Negativ koncerngoodwill. Uppskjutna skatter. Långfristiga skulder.

Balanserat resultat aktieägartillskott

Balanserat resultat 0 Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 Årets resultat -36 Summa fritt eget kapital -36

Summa  Balanserat resultat.

Balanserat resultat aktieägartillskott

KORTFRISTIGA SKULDER.
Systembolaget tjorn

Resultatdisposition. Förslag till behandling av bolagets förlust. Till årsstämmans förfogande står balanserad förlust erhållna aktieägartillskott.

31 dec 2013 Aktieägartillskott.
Verklig huvudman sok

Balanserat resultat aktieägartillskott lilla adolf fredriks skola
uppsala praktiska gymnasium
bestalla besiktningsprotokoll
golf nyköping pay and play
ordning och reda kalmar
bengtsfors kommun vatten
harvard referens webbsida

I fritt eget kapital ingår årets resultat enligt resultaträkningen och balanserat resultat (det sammanlagda beloppet av tidigare års balanserade vinster och förluster). Även aktieägartillskott redovisas i balanserat resultat.

Årets fond resultat resultat. Totalt. Ingående balans 2018-01-01.


Fackavgift vid arbetslöshet
outnorth returskjema

Lämnade aktieägartillskott skall bokföras som en ökning av det bokförda värdet för andelarna i det ägda aktiebolaget. Erhållna aktieägartillskott skall bokföras mot det egna kapitalet i ett aktiebolag. Man brukar bokföra lämnade aktieägartillskott i kontogrupp 13 och erhållna aktieägartillskott i kontogrupp 20.

9 500 000. -1977 144. 68 291. -16 784 692. Balanserat resultat.